Royal Military

posted on 15 Jul 2011 14:33 by ex-battle

 

   ทัพทหารหลวงก่อตั้งตั้งแต่สมัยของปฐมกษัตริย์โรเซลีนผู้ปรีชาสามารถ
แต่เดิมคือหน่วยพิทักษ์สันติราษฎร์หลวงแบ่งเป็นกองรักษาราชวัง
และกองรักษาประชาชนในปัจจุบันได้รวบรวมทั้งสองกองเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น
กองทัพทหารหลวง

เชี่ยวชาญด้านการรบทางบก จงรักภักดีต่อกษัตริย์ 

ในปี 1023 หลังจากเหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์ขององค์ราชาเลโอนาร์ด เดอ ลีเวนส์
สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ทั้งห้าถูกขโมยและหายสาบสูญ

กองทัพทหารหลวงที่ไร้ซึ่งผู้นำได้แตกแยก  
องค์ชายรัชทายาท ลูเธอร์ ลีเวนส์ ที่ถูกลอบทำร้ายโดยพวกกองกำลังปฏิวัติ  
รวบรวมกำลังพล ตั้งตนเป็นผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพทหารหลวง
ก่อตั้งทัพทหารหลวงขึ้นใหม่อีกครั้ง ปลายดาบราชาอสูรชี้นำเหล่าทหารผู้มีเกียรติ์
เหล่าทหารผู้กล้าผู้มีจิตใจเข้มแข็งดั่งราชสีห์เอ๋ย จงสู้ สู้เพื่อปกป้องประวัติศาสตร์และศักดิ์ศรี
ปกป้องรากฐานอันยาวนานปกป้องอาณาจักรแห่งบรรพบุรุษของพวกเราทุกคน
 

 เพื่อจุดมุ่งหมายแห่งการฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักร และขจัดศัตรูของแผ่นดินให้สิ้น
 
 
 

 
Win 1

Lose 0

Draw 0
 
Emblem : ดาบราชาอสูร 

Emblem obtained : none 

 
 
ผู้บัญชาการสูงสุด
 
Luther Livens

รองผู้บัญชาการสูงสุด
 
Alecxia D. Anne